Disclaimer voor medicalmysteriesgame.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van medicalmysteriesgame.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Identity Games. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Identity Games is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Identity Games.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van medicalmysteriesgame.com op deze pagina.

Medical Mysteries is ontwikkeld door Identity Games | © 2024 Identity Games International B.V. | Alle rechten voorbehouden