ÖVERLEVER PATIENTEN NATTEN?

Ett samarbetsspel med medicinska mysterier

Ni är en grupp professionella inom medicinsk vetenskap och era fyra patienter har mystiska symptom. Ni måste undersöka, diagnostisera och behandla patienten innan det är för sent!

Läs mer

Medical Mysteries is powered by Identity Games | © 2024 Identity Games International B.V. | All rights reserved.